كد سایت اندیشه ای ار Code By یک کد.ir --->
تابلوسازی اندیشه| تابلو چلنیوم| تابلوسازی تهران| حروف همكاری| كامپوزیت ترمو - نقشه سایت2
x

تابلوسازی اندیشه| تابلو چلنیوم| تابلوسازی تهران| حروف همكاری| كامپوزیت ترمو

تابلو چلنیوم,چلنیوم,تابلوسازی اندیشه,فروش اس ام دی گارانتی دار و ...

09120280655- andisheh@yahoo.com

محصولات پرفروش ما

نام محصول

تابلو چلنیوم معمولی

حروف برجسته چلنیوم تشكیل شده از:-طلق رویه پلكسی-لبه چلنیوم از فلز آلومینیوم آنودایز-نور اس ام دی-پی وی سی

نام محصول

تابلو حروف پلكسی

لبه ای نو ع حروف از پلكسی تشكیل شده.

نام محصول

تابلو حروف استیل

حروف از جنس فلز استیل.

نام محصول

تابلو حروف برجسته تركیبی

از تركیب چند نوع تابلو پدید می آید.

 • فروشگاه

  مجهز به فروشگاه

  ادامه
 • سرویس كار

  ارسال سرویس كار مجرب در محل

  ادامه
 • ارسال سفارش سریع

  ارسال سفارش كارفرما در كمترین زمان روزكاری

  ادامه
 • گارانتی

  عقد قرارداد و گارانتی محصول كارفرما

  ادامه
http://www.tabloandishe.ir/
http://www.tabloandishe.ir/post/rss/
http://www.tabloandishe.ir/post/1
http://www.tabloandishe.ir/post/category/6
http://www.tabloandishe.ir/post/category/5
http://www.tabloandishe.ir/post/category/4
http://www.tabloandishe.ir/post/category/3
http://www.tabloandishe.ir/post/category/2
http://www.tabloandishe.ir/post/category/1
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/کامپوزیت
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/حروف
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/فلزی
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/تابلوی
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/قیمت%20هر%20متر%20تابلو%20روان
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/چنلیوم
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/فلكس
http://www.tabloandishe.ir/post/author/1097803
http://www.tabloandishe.ir/post/41
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/حروف%20برجسته%20پلاستیك
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/پلكسی
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/نمونه%20كار%20چنل
http://www.tabloandishe.ir/post/author/1254143
http://www.tabloandishe.ir/post/39
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/تابلو%20چنلوم
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/نوار%20چنلیوم
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/كامپوزیت
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/نور%20اس%20ام%20دی
http://www.tabloandishe.ir/post/38
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/حروف%20برجسته%20فلزی
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/اداری
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/شركتی
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/بیمارستان
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/تابلو%20بیمارستان
http://www.tabloandishe.ir/post/36
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/چنلیوم%20شركت
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/چنلیوم%20ارگان%20دولتی
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/چنلیوم%20اماكن%20اداری
http://www.tabloandishe.ir/post/35
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/حروف%20برجسته%20چنل
http://www.tabloandishe.ir/post/34
http://www.tabloandishe.ir/post/33
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/اس%20ام%20دی%20پرنور
http://www.tabloandishe.ir/post/32
http://www.tabloandishe.ir/post/31
http://www.tabloandishe.ir/post/category/7
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/تابلو%20روان
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/ال%20ای%20دی
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/نمونه%20كار
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/hg%20yy12
http://www.tabloandishe.ir/post/30
http://www.tabloandishe.ir/page/1
http://www.tabloandishe.ir/page/2
http://www.tabloandishe.ir/page/3
http://www.tabloandishe.ir/page/4
http://www.tabloandishe.ir/post/29
http://www.tabloandishe.ir/post/28
http://www.tabloandishe.ir/post/26
http://www.tabloandishe.ir/post/25
http://www.tabloandishe.ir/post/24
http://www.tabloandishe.ir/post/archive/1393/6
http://www.tabloandishe.ir/post/archive/1393/5
http://www.tabloandishe.ir/post/archive/1393/4
http://www.tabloandishe.ir/post/archive/1393/2
http://www.tabloandishe.ir/post/archive/1393/1
http://www.tabloandishe.ir/post/archive/1392/12
http://www.tabloandishe.ir/post/archive/1392/11
http://www.tabloandishe.ir/post/archive/1392/9
http://www.tabloandishe.ir/post/archive/1392/7
http://www.tabloandishe.ir/post/archive
http://www.tabloandishe.ir/linkdaily/
http://www.tabloandishe.ir/extrapage/alexa
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/%D9%BE%D9%84%D9%83%D8%B3%DB%8C
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88+%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85
http://www.tabloandishe.ir/post/3
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/مهر
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/شاینی
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/مهر%20اداری
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/مهر%20شخصی
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/مهر%20بانكی
http://www.tabloandishe.ir/post/10
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/تابلو%20فلکس%20چاپ%20بنر
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/بنر
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/چاپ
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/تابلو%20فلكس
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/روشن
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/متراژ7متر%20قیمت%20فوق%20العاده
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/كیفیت%20عالی
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/شهرستان%20محلات
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/محلات%20استان%20مركزی
http://www.tabloandishe.ir/post/20
http://www.tabloandishe.ir/post/18
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/تابلو%20ال%20ای%20دی%20ثابت
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/(سنگ%20نگین)%20واقه%20در%20(مرکز%20شهر)
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/ال%20ای%20دی%20HG%20كلاهی%20درجه%201
http://www.tabloandishe.ir/post/11
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/ماژول
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/قیمت%20تابلو%20روان
http://www.tabloandishe.ir/post/7
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/تابلو%20LED
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/با%20نور%20قرمز
http://www.tabloandishe.ir/post/2
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/روان
http://www.tabloandishe.ir/post/category/4/page/1
http://www.tabloandishe.ir/post/category/4/page/2
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/تابلو
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/بستنی
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/سادات
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/الیگودرز
http://www.tabloandishe.ir/post/23
http://www.tabloandishe.ir/post/9
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/چانلیوم
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/اتوگالری%20محمدی
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/با%20نور%20تمام%20اس%20ام%20دی
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/smd
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/تابلو%20چنلیوم
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/اس%20ام%20دی
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/ورق%20چنل
http://www.tabloandishe.ir/post/category/1/page/1
http://www.tabloandishe.ir/post/category/1/page/2
http://www.tabloandishe.ir/post/category/1/page/3
http://www.tabloandishe.ir/post/15
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/عسل%20سالار%20خمین
http://www.tabloandishe.ir/post/14
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/اتومبیل%20ولیعصر
http://www.tabloandishe.ir/post/13
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/طلافروشی
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/چنل
http://www.tabloandishe.ir/post/author/1097803/page/1
http://www.tabloandishe.ir/post/author/1097803/page/2
http://www.tabloandishe.ir/post/author/1097803/page/3
http://www.tabloandishe.ir/post/author/1097803/page/4
http://www.tabloandishe.ir/post/17
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/چنلیوم%20ریموت%20دار
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/چنلیوم%20هفت%20رنگ
http://www.tabloandishe.ir/post/16
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/چنلیوم%20تک%20رنگ%20سفید
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/آرایشی%20بهداشتی%20پریان
http://www.tabloandishe.ir/post/8
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/ریموت%20دار
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/دو%20نوع%20رنگ%20هفت%20رنگ
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/تک%20رنگ%20قرمز
http://www.tabloandishe.ir/post/6
http://www.tabloandishe.ir/post/tag/تابلو%20تبلیغاتی%20شرکت
http://www.tabloandishe.ir/post/archive/1393/7

محصول پیشنهادی ویژه اماكن اداری و شركت ها

تابلو استیل طلایی

تابلو استیل

استیل یك آلیاژ دوست داشتنی است و در ساخت تابلو های مدرن استفاده می كند این نوع حروف عمر طولانی تری نسبت به تابلوهای دیگر دارد.جلوه ای بسیاز جذاب و غیر قابل چشم پوشی دارد.این نوع تابلو هم بدون نور و هم با بك لایت ساخته میشود،بوسیله لیزر برش خورده وكارشناس مجرب حروف سازی آن را خلق می كند

ویژگی های تابلو:

 • استیل نگیر
 • نقره ای و طلایی
 • رویه قطر 1 میل
 • كیفیت بالا.تضمین درخشندگی بلند مدت

تابلوهای تبلیغاتی برجسته

نام محصول

فروشگاه بزرگ شهروند

تابلو :مجموعه فروشگاه شهروند
نام محصول

مجموعه فروشگاه قائم

تابلو :چلنیوم جواهر+پوینت لایت
نام محصول

مجموعه چلوكبابی سعادت

تابلو:چلنیوم،بكگراند چوب ترمو
نام محصول

مجموعه شركت پلیمر یاس

تابلو:چلنیوم با قطر قلم 40
نام محصول

مجموعه خانوادگی فرهزاد

تابلو:چلنیوم جواهر رولایه
نام محصول

مجموعه رستوران پاسارگاد

تابلو:پوینت لایت
نام محصول

مجموعه رستوران ناپل

تابلو :چلنیوم باكس
نام محصول

شهرداری تهران منطقه 5

تابلو :چلنیوم و كامپوزیت

محصول پیشنهادی ویژه ،مخصوص استفاده در نمای بیرونی و محیط های بسته

نام محصول

تابلو حروف پلاستیك

طلق پلكسی تمام این حروف را تشكیل می دهد،انعطاف پذیر مقاوم تر از شیشه، ، محافظ اشعه ماورا بنفش و سبک كه جذابیتی فوق العاده دارد از كنار(ساید)پلكسی گلاس جلوه ای با نور یكنواخت و بعدی همرا با نور داراست و بویسله دستگاه خم حالت داده می شود.

ویژگی های این محصول:

 • مقاومت بسیار بالا
 • انتقال دهنده نور با شفافیت بالا
 • عدم تغیییر رنگ در مقابل نور آفتاب
 • جایگزین نشکن شیشه

تماس با ما

ما با اندیشه زیباترین ها را می سازیم "شركت تبلیغاتی اندیشه".

 • تلفن:

 • موبایل: 09120280655

 • فکس:

 • ایمیل: andisheh@yahoo.com

 • آدرس پستی: ایران - تهران - میدان شهید غیبی-خ شهید قدمی-پلاك 337، کوچه مهربانی، پلاک شهید قدمی، 337

برخی از مشتریان ما
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic